Какво е хидропосев?

Хидропосевът е метод за засяване на тревни семена от всякакъв вид – райграс, тревни смески за слънце и сянка,семена за цветя, спортни тревни смески, бяла детелина, троскот и др.Технологията хидропосев позволява бързо и безпроблемно достигане на трудно достъпни и наклонени терени.

СИГУРНО И ИКОНОМИЧНО СРЕДСТВО ЗА ЗАТРЕВЯВАНЕ

Този метод за затревяване придобива все по-голяма популярност и у нас, във всички райони на страната, поради относителната си лекота на използване, ефектвност и най-вече икономичност. Затревяването чрез хидропосев е сигурно средство за фиксиране на семената на терена и гарантира успех на посевите върху наклонени терени. Подходящ е за всеки район на страната и всякаква повърхност.
Капацитета на хидропосевната машина е 5-7дка/ден. Като с една машина се засяват около 350 до 400кв.м., в зависимост от особеностите на терена и възможността за зареждане на хидросеялката с вода.
С хидропосев сигурно и надежно се затревяват големи площи като спортни терени и игрища, паркове, градини и обществени пространства, промошлени зелени площи, лесопаркове, частни градини с ограничен бюджет.
Хидропосева подпомага борбата с ерозионни процеси на силно наклонени терени, а след пожар хидропосева е задължителен и приоритетен начин за засяване на семена.
Методът все по-чесно се прилага за затревяване в селското пространство на овощни градини, лозя и пасища.

ТЕХНОЛОГИЯТА

Това е метод на затревяване, при който семена, торове, вода, мулч и специално лепило се смесват в резервоара на хидропосевната машина и се впръскват под налягане върху почвата. Този вид затревяване се прилага както за равни, така и при наклонени терени. Компонентите на хидропосева са:

СЕМЕНА

Могат да се използват различни видове семена – семена за декоративни тревни площи, семена на диви цветя, семена за пасища или семена за спортни терени в съответната норма, семена за нормални или трудни за покълване условия.

ТОР

При хидропосевът се използват специфични органо-минерални торове, които подхранват и обогатяват почвата с хранителни вещества и микроелементи. Това води до ускоряване кълняемостта на семената и стимулиране на техния растеж.

ВОДА

Водата е свързващият елемент на всички компоненти в сместа.

МУЛЧ

Съдържащият се в разтвора защитен мулч задържа влагата на младия посев, като подпомага по-добрата кълняемост на семената и ги защитава от вредни външни влияния: вятър, ерозия, слънце, а органичните торове ги подхранват.

ЛЕПИЛО

Лепилото е от растителен произход, с висок вискозитет. Фиксира семената върху почвата. Има водозадържаща, намалява измиването и разместването на семената и едновременно с това ги защитава от атмосферни влияния. Така се създава идеален за покълване микроклимат.

ПРЕДИМСТВА НА ХИДРОПОСЕВА

Икономически ползи – Значително се съкращава времето за затревяване на големи площи. Намаляват се разходите, защото се пести време и човешки труд, което значително повишава рентабилността на процеса. Факт е че това е единствената система, която позволява успешното затревяване при определени условия на околната среда, без предварителна обработка на почвата като с една операция се извършват едновременно засяване, торене и напояване.

 

Затревяване на неравни и трудно достъпни терени – там където стандартното засяване на семена е невъзможно и не би дало резултат, хидропосевът се явява сигурен и ефикасен начин за затревяване дори при наклони от 80 градуса. Възможностите, които предоставя тази технология не само за достигане, но и за успешно затревяване на трудно достъпни места безспорно я налага и понякога се оказва единствен възможен вариант за затревяване.

За да видим екологичните ползи от използването на хидропосева при засяването на семена е достатъчно  да погледнем двойното подземно и надземно действие на използваните продукти и техните действащи вещества. Докато първите се грижат за защита на почвата от ерозия / лепилото и слепващите агенти /, то подземната част на тревните есенции извършва паралелно с това подобряваща функция на физичната и химична структура на почвата, укрепва я и предотвратява свличания, които могат да доведат до нейното изтощаване. Мулчът добавя хранителни вещества в почвата, осигурява влага на семената, подсилва техния растеж, което води до бързо формиране на тревно покритие и носи екологични ползи за съответната територия.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИДРОПОСЕВА

Засяване с хидропосев е подходящо за създаване и затревяване на зелени площи на паркове и по-големи градини и дворове. В озеленяването се използва когато трябва се затревяват обширни терени за кратко време.

Хидропосева дава възможност за засяване на неравни, скатни терени, до които достъпът е труден или невъзможен.

  • Рекултивация на замърсени и нарушени терен
  • Затревяване на скатове и ерозирали терени
  • Бързо затревяване на големи площи (ветропаркове, терени с фотоволтаични системи, хвостохранилища, табани, просеки за ски-писти и др.)
  • Изграждане на всякакъв тип спортни терени – футболни игрища, конни бази, голф игрища, бейзбол и др.
  • Затревяване на всякакъв тип паркови и градински тревни площи, над 350кв.м.
  • Затревяване на частни дворове с ограничен бюджет /като цена, хидропосева е съизмерим със сухото засяване на семена/.